2018-03-08

Parengtas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas


Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto darnaus judumo plano sprendiniais ( ČIA arba Savivaldybės administracijos (adresu Liepų g. 11, Klaipėda.) I aukšto skelbimų lentoje ir 116 kab.).

Pasiūlymus darnaus judumo planui galima teikti iki kovo 28 d. (imtinai) elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt. Viešas Klaipėdos miesto darnaus judumo plano pristatomasis posėdis visuomenei vyks šių metų balandžio 5 d. 17.30 val. kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“, adresas Bangų g. 5A, Klaipėda. Susitikime bus pristatomi Klaipėdos miesto darnaus judumo plano tikslai, dokumento rengimo eiga, vizija ir sprendiniai, taip pat visuomenės pateiktos pastabos.

Klaipėdos miesto darnaus judumo planas – tai strateginio planavimo dokumentas, kurio tikslas užtikrinti šiandieninius ir rytojaus klaipėdiečių mobilumo poreikius, kurti geresnę ir sveikesnę miesto aplinką, siekti gamtosauginės, socialinės ir ekonominės darnos mieste.

Klaipėdos miesto darnaus judumo planą sudaro šios pagrindinės dalys:
  • esamos situacijos analizė ir teminių dalių analizė, kuri buvo atlikta 2017 metų pirmą pusmetį ir pristatoma Klaipėdos miesto darnaus judumo plano pirmame ir antrame tome (I, II tomai ); 
  • judumo mieste 2030 metais variantai ir 2020 metų veiksmų planas, kurie pristatomi trečiajame tome (III tomas). 
Esamos situacijos ir teminių dalių analizių pagrindu buvo sumodeliuotas scenarijus, kuris parodė, kad nesiimant darnaus judumo priemonių diegimo Klaipėdos mieste dar labiau didėtų automobilizacijos lygis ir mažėtų viešojo transporto naudojimas.

1 pav. Modalinių kelionių pasiskirstymas, esamas bei prognozuojamas 2030 metais, jei nebus įgyvendinama papildomų darnaus judumo priemonių. Šaltinis: Anketinė gyventojų apklausa (2017 m.) bei ekspertinis vertinimas sudarytas plano rengėjų.
Parengtuose trijuose skirtinguose darnaus judumo mieste variantuose buvo atskleistos skirtingų transporto rūšių plėtros galimybės bei galima įtaka gyventojų mobilumui bei miesto aplinkai taip pat atliktas jų tarpusavio vertinimas.

2 pav. Trys Klaipėdos judumo variantai atspindintys skirtingas miesto vystymo idėjas. Sudaryta plano rengėjų. 

Sujungus trijų skirtingų variantų privalumus sukurta Klaipėdos darnaus judumo vizija, kurioje numatomos Klaipėdos miesto darnaus judumo priemonės iki 2030 metų, kurios padės didinti viešojo transporto patrauklumą ir greitį, skatins judėjimą pėsčiomis ir dviračiais. 


3 pav. Klaipėdos miesto darnaus judumo vizijos 2030 m. schema. Sudaryta plano rengėjų.

Remiantis suformuota darnaus judumo vizija ir viso projekto metu atliktos analizės rezultatais, sudarytas išsamus veiksmų planas, numatantis projektus, padėsiančius iki 2030 m. Klaipėdoje pasiekti norimą modalinį kelionių pasiskirstymą ir kitus darnaus judumo tiklus. 4 pav. Modalinis kelionių pasiskirstymas 2030 metais įgyvendinus Klaipėdos darnaus judumo veiksmų planą ir viziją. Sudaryta plano rengėjų.

Visi plano rengimo etapai buvo pristatyti darnaus judumo plano komitetui bei visuomenei viešuosiuose susitikimuose.

Klaipėdos miesto darnaus judumo planą rengia UAB „Civitta“, VGTU Teritorijų planavimo institutas ir MB „Pupa – strateginė urbanistika".

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama savivaldybės tinklapyje https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-darnaus-judumo-planas/3611

2017-10-09

KONFERENCIJA „DARNAUS JUDUMO SPRENDIMAI KLAIPĖDAI“


Šių metų spalio 9–10 dienomis kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ (Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks konferencija „Darnaus judumo sprendimai Klaipėdai“. Kviečiame dalyvauti ir susipažinti su Civitas Portis projektu, Klaipėdos miesto darnaus judumo iššūkiais ir planais bei išgirsti apie gerąją užsienio šalių patirtį planuojant darnius miestus. Pranešimus skaitys ekspertai iš užsienio ir Lietuvos, vyks diskusijos. Renginys nemokamas.

2017-09-15


PRISTATYTI 3 DARNAUS JUDUMO VARIANTAI

          
2017 m. rugsėjo 13 d. vykusiame renginyje, darnaus judumo plano rengėjai pristatė 3 skirtingus darnaus judumo variantus, kurie skatina skirtingas transporto rūšis, keičia Klaipėdos modalinį kelionių pasiskirstymą, įtakoja skirtingą miesto erdvinės struktūros vystymąsi, aplinkos kokybę, taršą, pasiekiamumą ir kitus veiksnius. Kiekvienas variantas atspindi skirtingas idėjas:
· 1 variantas. Senamiestis pėstiesiems ir patogesnė susisiekimo infrastruktūra;
· 2 variantas. Lokalinių centrų kokybė ir aktyvus judėjimas;
· 3 variantas. Pagrindinė miesto viešojo transporto ašis.

Kviečiame susipažinti su darnaus judumo plano rengėjų parengtais 3 darnaus judumo mieste variantais ir balsuoti už jums labiausiai patikusį iki rugsėjo 24 dienos. Šios apklausos rezultatai ir darnaus judumo plano komiteto narių sprendimai bus pagrindas formuojant Klaipėdos miesto darnaus judumo veiksmų planą iki 2020 m.

3 darnaus judumo mieste variantai: brėžiniai, pristatymas.

Balsuoti čia: www.pu-pa.eu/klaipedosjudumas (iki rugsėjo 24 dienos.).

2017-08-31

DARNAUS JUDUMO MIESTE VARIANTŲ PRISTATYMAS

Informuojame, kad rugsėjo 13 d. 15.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas" (adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis, kuriame bus pristatomi ir derinami Klaipėdos miesto judumo variantai 2030 metams.
Susitikimo tikslas yra su komiteto nariais ir suinteresuotomis šalimis aptarti darnaus judumo mieste variantus, vertinti kiekvieną jų atskirai, aptarti privalumus, trūkumus, pasekmes. Renginio pabaigoje, bendroje diskusijoje susitariama dėl pagrindinių bendrų sprendinių ar plano krypčių.
Susitikimas yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius, savivaldybės administracijos darbuotojus ir visus besidominčius darniu judumu prisijungti ir dalyvauti diskusijoje.
Programa
15.45 – 16.00   Registracija
​15.00 - 15.45   Judumo variantų pristatymas
15.45 - 16.45   Diskusijos grupėse, variantų vertinimas        
​16.45 - 17.00   Apibendrinimas, renginio pabaiga

Susitikimą moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė komanda „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Rengėjų kontaktai: +370 687 90935 info@pu-pa.eu

2017-06-12

DARNAUS JUDUMO PLANO SUSITIKIME DISKUTUOTA APIE MIESTO LOGISTIKĄ, PARKAVIMĄ IR MODALINĮ KELIONIŲ PASISKIRSTYMĄ


2017 metų birželio 8 dieną vyko Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto narių susitikimas-seminaras tema „Miesto logistika, parkavimas, modalinis pasiskirstymas ir elektromobiliai“. Ketvirtasis atviras visuomenei renginys vyko Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas". Susitikimo tikslas buvo aptarti Klaipėdos miesto ir uosto, geležinkelių, LEZ sąveikas, aptarnavimą, logistikos organizavimo iššūkius. Taip pat įvertinti parkavimo mieste reguliavimą, galimybės plėsti elektromobilių infrastruktūrą bei diskutuoti apie kelionių pasiskirstymo prognozę 2030 metams. Renginyje buvo pristatyta esama situacija Klaipėdoje bei vyko moderuojamos diskusijos grupėse.

2017-06-08

STUDENTŲ PRAKTIKOS REZULTATAI


Birželio 7 d. vyko pirmasis Urbanistikos skyriaus praktikantų ataskaitinis pristatymas, kuriame studentai pasidalino savo praktikos rezultatais ir įgyta patirtimi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje.

2017-06-01

DARNAUS JUDUMAS DISKUSIJOS: DVIRAČIŲ DALINIMOSI SISTEMA, PĖSTIEJI, EISMO SAUGA IR TRANSPORTO SISTEMOS VISUOTINIMAS


2017 metų gegužės 18 dieną vyko PORTIS projekto pristatymas ir Klaipėdos miesto darnaus judumo plano renginys „Darnus judumas mieste: bevariklis transportas, eismo sauga ir transporto sistemos visuotinimas“. Renginys vyko Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas". Susitikimo tikslas buvo pristatyti PORTIS projektą, aptarti dviračių dalijimosi sistemos galimybes Klaipėdos mieste bei diskutuoti apie Klaipėdos pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių, turinčių specialiųjų poreikių, judėjimo problemas, eismo saugą ir transporto sistemos visuotinimą, diskutuoti apie bevariklio transporto plėtros viziją ir galimos integracijos ir skatinimo priemones.